ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH


KONSERWACJA MALARSTWA

MALARSTWO MIĘDZYWOJENNE

CZESŁAW WASILEWSKI (Ignacy Zygmuntowicz) (1875-1946)

 

Olej - płótno

wymiary 35 x 50 cm.

 

Sygnatury Czesława Wasilewskiego

zaczerpnięte z "Sygnatury malarzy polskich" (zebrał i opracował Tomasz Lewicki)

(publikacja za zgod± wydawnictwa)

 

"Malarz o dwóch nazwiskach" autorstwo Sławomir Bołdok

( publikacja za zgod± Art&Business )

przykładowa dokumentacja fotograficzna

 

   Czesław Wasilewski -

 SANNA

   Jerzy Nowosielski -

 PLAŻA

   STATKI

   ¦WIĘTY

   MATKA BOSKA

 

   Obraz z ram±, stan przed konserwacj±.

   Lico obrazu w ¶wietle rozproszonym. Stan przed konserwacj±.

   Lico obrazu w trakcie konserwacji, przed oczyszczeniem warstwy malarskiej.

   Lico obrazu w promieniach ultrafioletowych, przed oczyszczeniem warstwy malarskiej.

   Lico obrazu - fragment z sygnatur± przed oczyszczeniem warstwy malarskiej.

   Lico obrazu, próby oczyszczania warstwy malarskiej.

   Lico obrazu - fragment z prób± w trakcie oczyszczania warstwy malarskiej na sygnaturze.

   Lico obrazu w trakcie oczyszczania warstwy malarskiej.

   Lico obrazu w trakcie oczyszczania warstwy malarskiej.

   Lico obrazu - fragment z sygnatur± po oczyszczeniu warstwy malarskiej.

   Lico obrazu po oczyszczeniu warstwy malarskiej.

   Lico obrazu - fragment po konserwacji.

   Lico obrazu - fragment po konserwacji.

   Lico obrazu - fragment z sygnatur± po konserwacji.

   Lico obrazu - stan po konserwacji.

   Rama, stan przed konserwacj±.

   Rama - fragment przed konserwacj±.

   Rama, stan po konserwacji.

   Rama - fragment po konserwacji.

   Obraz z ram± po konserwacji.