aktualizacja 2022.03.07

Portret W.S.Kosowskiego namalowany przez prof. Dominika Portret Wojciecha Kosowskiego,
namalowany przez prof. Tadeusza Dominika.
Opublikowany za zgodą autora.
Olej, płótno ; wym. 80x60 cm.;sygnowany pd.Dominik.

Portret ojca, będący owocem wieloletniej przyjazni
obu malarzy ma dla mnie szczególną wartość.

Chciałbym złożyć wyrazy wdzięczności
na ręce prof. Tadeusza Dominika,
bez którego udziału strona nie byłaby tak bogata.

Włodzimierz Kosowski


Strona poświęcona pamięci i malarstwu
Wojciecha Stanisława Kosowskiego