CV


KONSERWACJA ZABYTKÓW

Mój portret namalawany przez prof. Tadeusza Dominika,
opublikowany za zgodą autora.
Olej, płótno ; wym. 60 x 50 cm. ; sygnowany p.d. : Dominik

 

WYKSZTAŁCENIE

Absolwent Państwowego Instytutu Malarstwa i Rzeźby i Architektury im. I. J. Riepina w Sankt. Petersburgu 1986-1992 r. Magister sztuki w zakresie: konserwacja malarstwa, renowacja malarstwa, konserwacja dzieł sztuki, renowacja dzieł sztuki, konserwacja obrazów, renowacja obrazów. Prace na obiektach muzealnych: Ermitaż, Psków - muzeum, Pietrozawodsk - muzeum, Pawłowsk - pałacowe muzeum, Muzeum Historii i Religii (Kazański Sobór).

TYTUŁ ZAWODOWY

Magister sztuki w zakresie konserwacji malarstwa sztalugowego, artysta malarz.

SPECJALIZACJA

Konserwacja Malarstwa Olejnego

DYPLOM Akademii Riepina Sankt Petersburg

nr. 425428 wydany w St. Petersburgu 30.05.1992 r.

Nostryfikacja - Zaświadczenie Nr 182 wydane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w Warszawie dn. 18.08.1992 r.

CZŁONKOWSTWO W ORGANIZACJACH ZAWODOWYCH

Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE ZDOBYTE POZA GRANICAMI POLSKI

Lata 1992 - 2000 prace konserwatorskie w kolekcjach prywatnych w Rzymie i w Mediolanie

ZAŚWIADCZENIA, OPINIE
 

1.   2.   3.   4.   5.   6.    Orzeczenie   str. 1   str. 2   str. 3